Toplantılar

Proje Ekibimiz

Açılış toplantısı

Carlos Espinal'in Aquaponic Sistemler üzerine sunumu

Marwa Mechlaoui tarafından Aquaponic Sistemlerin Genç İstihdamına Yönelik Sunum

Alexandra Cheimona tarafından Yunanistan'da Topraksız Tarım Uygulamaları sunumu

Slovenya'daki Aquaponic Sistemler

Proje Aktiviteleri ile Alakalı Görüş Alışverişi

Vali Yardımcısı Sinan ASLAN'ın Açılış Konuşmaları

Van İklimi Hakkında Sunum

Wageningen Üniversitesi GEOFOOD sistemler, bahçe tarımı&seralar

Wageningen Üniversitesi GEOFOOD sistemler, bahçe tarımı&seralar

Wageningen Üniversitesi GEOFOOD sistemler, bahçe tarımı&seralar

Wageningen Üniversitesi GEOFOOD sistemler, bahçe tarımı&seralar

Wageningen Üniversitesi GEOFOOD sistemler, bahçe tarımı&seralar

Wageningen Üniversitesi GEOFOOD sistemler, bahçe tarımı&seralar

Wageningen Üniversitesi GEOFOOD sistemler, bahçe tarımı&seralar

Wageningen Üniversitesi GEOFOOD sistemler, bahçe tarımı&seralar

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."